หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-02 15:56:51


วันที่ 6 มีนาคม 2567 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำโดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง นำนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ณ บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าชั้นนำอยู่ในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน รายวิชา FAD3615 ให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานเอกชน หรือสถานประกอบการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home