หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เชิญผู้เชียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เชิญผู้เชียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 11:35:53


วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง เชิญผู้เชียวชาญมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ “การคิดต้นทุนการผลิต และราคาขาย (Costing, Pricing and Consumption)” วิทยากรโดย คุณกิติพงศ์ เหล่าประภัสสร ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 

คุณกิติพงศ์ เหล่าประภัสสร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อุปนายกฝ่าย Knowledge Center ของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย และเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แกรนด์ นิตแวร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ผศ.สิรัชชา สำลีทอง)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home