หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรม fashion Stylist & Photograph
กิจกรรม fashion Stylist & Photograph

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-18 15:41:45วันที่ 26 กันยายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งกายในรูปแบบต่าง โดยตกแต่งตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา fashion Stylist & Photograph และให้นักศึกษาได้ลองถ่ายแบบจากการแต่งกายที่ตนเองได้ออกแบบอีกด้วย