หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาแฟชั่นดีไซน์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
แขนงวิชาแฟชั่นดีไซน์ เปิดรับสมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 16:29:48
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home