หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > ผลงานนศ.ชั้นปี3 สาขาแฟชั่นดีไซน์ ได้ลงนิตยสาร Campus Star
ผลงานนศ.ชั้นปี3 สาขาแฟชั่นดีไซน์ ได้ลงนิตยสาร Campus Star

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:49:05เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของนิตยสารชื่อดัง Campus Star ได้ลงข่าวกิจกรรมโครงการการถ่ายภาพแฟชั่นใต้น้ำ UNDERWATER FASHION SHOOT ของสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสอนสาขาวิชาเกิดเป็นโครงการดังกล่าว โดยในส่วนของการออกแบบและตัดเย็บชุดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มรภ.สวนสุนันทานั้น เป็นหนึ่งในรายวิชาการออกแบบแฟชั่นและการตัดเย็บ5 ซึ่งให้นักศึกษาได้ทำโปรเจคการออกแบบชุดแฟชั่นสำหรับใส่ใต้น้ำให้ออกมาตอบโจทย์มากที่สุด

ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูล จากเว็บไซต์ของ นิตยสาร Campus Star https://campus.campus-star.com/activity/70189.html


ดูภาพเพิ่มเติม ถ่ายแฟชั่นใต้น้ำ ลงนิตยสาร.pdf