หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > FVT FASHION V TOGETHER
FVT FASHION V TOGETHER

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-02 09:42:36


สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมทำงานแฟชั่นโชว์กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางด้านแฟชั่น จัดกิจกรรมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาแบบออนไลน์ โดยบันทึกเทป ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต ร่มเกล้า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง และ ผศ.สุวิธธ์ สาดสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาร่วมโชว์ผลงานออกแบบชุด “Details Project” จำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์

การแสดงแฟชั่นโชว์ดังกล่าวจะออนไลน์ในวันที่ 17 เมษายน 2564 ในชื่อ FVT  FASHION V TOGETHER ทาง facebook fanpage


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th