หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เทศกาล SSRU Dance Festival 2021
เทศกาล SSRU Dance Festival 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-31 15:34:09


     ต้อนรับเปิดหลักสูตรใหม่ 2564 ของแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Theatre Arts and Creative Entrepreneurship) ด้วยเทศกาล SSRU Dance Festival 2021
จัดแสดงวันที่ 3 เมษายน 64 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
#ssrutheatre
#ssru
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#SSRUTHEATREDanceFestival2021
Faculty of Fine and Applied Arts
website: https://far.ssru.ac.th
twitter: https://twitter.com/pr_far
instagram: far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th