หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำ​หลักสูตร​ใหม่
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำ​หลักสูตร​ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 10:52:30

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2566 : สาขาสหวิทยาการการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล Multidisciplinary Design and Digital Innovation เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่ออกมา พร้อมเข้าสู่การฝังตัวกับผู้ประกอบการดิจิทัล


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home