หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 14:40:53


วันที่ 22 มีนาคม 2567 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ นำโดย อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ พร้อมด้วย อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้เชิญ คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช หรือ พี่หนึ่ง ศิษย์เก่าจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ชาวไทยทุกคนรู้จักดีว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จ ซึ่งในวันนี้ได้มาบรรยายในหัวข้อ "แรงบันดาลใจและการมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตการทำงาน" ณ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปกรรม ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home