หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 2561
ซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 19:35:02

  1. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมซักซ้อมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ตามโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้และแนะนำการฝึกซ้อม ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้จำลองสถานการณ์ว่ามีเหตุเพลิงใหม่บริเวณห้องแม่บ้านชั้น 1 ซึ่งมีผู้สูญหาย 1 คน และหมดสติ 1 คน โดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยทั้งหมด