หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตร ป.เอก (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2563
ศิลปกรรมสวนสุนันทา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน หลักสูตร ป.เอก (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-01-20 20:02:20


วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับนักศึกษา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดี.เอกพงศ์ อินเกื้อ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้กล่าวแนะนำบุคลากรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตรและข้อปฏิบัติต่างๆ
สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นนักศึกษาชาวจีนทั้งหมด

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home