หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มแรก เรียบร้อยแล้ว
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เข็มแรก เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 13:25:29

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home