หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สถาบันคลังสมองของชาติ เข้าพบคณบดี เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ในฐานะที่เป็นผู้ที่จบหลักสูตร RDI-MAC
สถาบันคลังสมองของชาติ เข้าพบคณบดี เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ในฐานะที่เป็นผู้ที่จบหลักสูตร RDI-MAC

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 23:04:32

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สถาบันคลังสมองของชาติ โดย สกสว. เข้าพบ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  เพื่อขอรับฟังข้อคิดเห็น ในฐานะที่เป็นผู้ที่จบหลักสูตร RDI-MAC เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาผู้บริหารจัดการงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่ มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home