หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 17:50:14


วันที่ 24 มกราคม 2567 รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  พร้อมด้วยนักศึกษาผู้แทนสโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม งานสวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 (เพลิดเพลินจะLearnใจ) ร่วมกับ ผู้บริหารและผู้ติดตามจาก 6 คณะ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 5 /2566 ในครั้งนี้คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม มี ผศ.สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(ภาพข่าว : กันยากร สุจริตเนติการ งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home