หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การเสวนา "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"
การเสวนา "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-18 13:09:00


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 73 ภายใต้หัวข้อ "ละคร กับ โลกด้านใน โลกใบใหญ่ที่เราทุกคนมี" ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชานาฎกรรม รองศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คุณวราพรรณ หงุ่ยตระกูล นักแสดงและผู้บริหารบริษัท พรีเซนเทีย จำกัด ร่วมเสวนาเพื่อแสดงทัศนคติ ตลอดจนมุมมองถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของการเรียนรู้มิติด้านในของมนุษย์ผ่านการใช้เครื่องมือทางด้านศิลปะการละคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางและฐานข้อมูลสู่การพัฒนาสู่การสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกันระหว่างศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไปในอนาคต

โดย ก่อนการเสวนมีการแสดงจาก "ทีมคิดบวกสิปป์" เป็นการเปิดงานเสวนาดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home