หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ
ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 21:44:43


วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธี ส่ง-รับ มอบภาระงาน ผู้บริหารคณะฯ ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home