หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!!
อบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!!

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-15 01:15:06เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ คอร์สจิตรกรรมพื้นฐาน คอร์ส Basic Fashion Design คอร์ส Creatoon Casting คอร์สพัฒนาทักษะด้านดนตรี คอร์สการสร้างสรรค์นาฏศิลป์เบื้องต้น และคอร์สพื้นฐานการแสดงและการออกแบบเพื่อการแสดง

 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมนักเรียนทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา