หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะให้แก่เยาวชน ฟรี!!!
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมเสริมทักษะให้แก่เยาวชน ฟรี!!!

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:14:26


เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น จัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลกว่า 100 โรงเรียน โดยประสานงานผ่านการสร้างเครือข่ายอาจารย์แนะนำของแต่ละโรงเรียส่งชื่อนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะและการออกแบบให้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มทักษะเตรียมพร้อมสู่การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

คอร์สที่เปิดอบรมมีทั้งหมด 7 คอร์ส ได้แก่ คอร์ส Creatoon Casting (การ์ตูนคัดสรรค์) โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คอร์ส จิตรกรรมพื้นฐาน โดย สาขาวิชาจิตรกรรม คอร์ส ความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คอร์ส Basic fashion design (การออกแบบแฟชั่นเบื้องต้น) โดย สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คอร์ส พื้นฐานการแสดงและการออกแบบเพื่อการแสดง โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชา ศิลปะการละคร คอร์ส การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เบื้องต้น โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชา นาฏศิลป์ไทย คอร์ส พัฒนาทักษะด้านดนตรี โดย สาขาวิชาดนตรี