หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชำเลือง มีนะนันทน์ มารดาของ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชำเลือง มีนะนันทน์ มารดาของ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-17 12:27:28


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชำเลือง มีนะนันทน์ มารดาของ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ศาลา 5 วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายผ้าไตรจีวรงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home