หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 16:38:23


วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผศ. ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร  หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ" มอบให้ ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home