หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ศิลปกรรม ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชน ต่อยอดงานวิจัย
ศิลปกรรม ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชน ต่อยอดงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-25 11:09:12


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณาจารย์ตัวแทนจากสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี และสหกรณ์นาเกลือบ้านโคกขาม โดยมี ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นผู้ประสานงานและนำชมการประกอบอาชีพของชาวบ้าน และมีการปรึกษา พูดคุยกับสมาชิกและประธานชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็นงานวิจัย พร้อมต่อยอดเป็นงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาชุมชนทั้งสอง ต่อไป
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home