หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ภาพหมู่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต ประจำปี 2562
ภาพหมู่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิต ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-16 21:53:30


การถ่ายภาพหมู่เนื่องในโอกาส การรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาพประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเหล่าบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562