หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักร้องคลาสสิกชื่อดังของจีน เยือนห้องอัดเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลูกศิษย์ทางด้านดนตรีของ สตรีหมายเลข 1 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
นักร้องคลาสสิกชื่อดังของจีน เยือนห้องอัดเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลูกศิษย์ทางด้านดนตรีของ สตรีหมายเลข 1 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-03 15:39:21วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Wang Xuan นักร้องคลาสสิกชื่อดังจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ลูกศิษย์ทางด้านดนตรีของ เผิง ลี่หยวน ภรรยาประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (สตรีหมายเลข 1 ของจีน) โดยการมาครั้งนี้ของ Ms.Wang Xuan ได้เลือกห้องอัดเสียง ของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการขับร้องและบันทึกเสียงเพลงจีน 

นอกจากนี้ยังมี Mr. Qin Yusen อดีตอุปทูตวัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย   ร่วมด้วย ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ  ดร.สมชาย อัศวเศวณี  ดร.ชูชีพ เอื้อการณ์  ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล และศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ นักวิจัยระดับประเทศ  ร่วมให้การต้อนรับ  โดยมี อาจารย์อลิสา เมฆขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นล่ามแปลภาษาให้กับ Ms.Wang Xuan อีกทั้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังได้เตรียมการบรรเลงเพลงดนตรีไทยจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เพื่อต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา นำชมด้วยตนเอง

สำหรับห้องที่ใช้รับรองในครั้งนี้ เป็นห้องเรียนที่ปรับปรุงอย่างทันสมัยในรูปแบบ co-working space บริเวณชั้น G ซึ่งใช้รองรับการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้การอนุเคราะห์ในทุกขั้นตอนของการต้อนรับแขกในครั้งนี้ และสร้างความประทับใจแด่ผู้มาเยือน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home