หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > กิจกรรม “The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM
กิจกรรม “The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 14:44:10


วันที่ 23 มีนาคม 2566 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรม “The Guitar Concert” SSRU Music X PGVIM เป็นการบรรเลงกีตาร์คลาสสิกจากนักศึกษาภาควิชากีตาร์สถาบันกัลยาณิวัฒนาร่วมกับ นายนิธิกร หร่ายรา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.อภิชัย จันทนขจรฟุ้ง รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นผู้ควบคุมวง อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมชมการแสดงดนตรี และ อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดแสดง ณ ห้องปฏิบัติการ 58G00 ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home