หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดี รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มอบแจกันดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดี รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มอบแจกันดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิดรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-16 18:44:04

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบแจกันดอกไม้สด พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home