หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สาระทัศนศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สาระทัศนศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 10:45:44


วันที่ 19 มกราคม 2567 อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สาระทัศนศิลป์ ณ ศุนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งโครงการจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 11- 31 มกราคม 2567

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home