หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เข้าร่วมโครงการศิลปะวัฒนธรรม “มหกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ท้องถิ่น”
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เข้าร่วมโครงการศิลปะวัฒนธรรม “มหกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ท้องถิ่น”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 09:28:46


วันที่ 3-5 ธันวาคม 2566 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการศิลปะวัฒนธรรม “มหกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ท้องถิ่น” เทิดไทสมเด็จบูรพกษัตริย์ ครั้งที่ 7 ณ วัดพุทธไชโย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และการแสดงดนตรี ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home