หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21
กองพัฒนานักศึกษา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ซ.กิ่งแก้ว 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 22:07:04

(ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ณ ขณะนี้ โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา

นักศึกษาท่านใดได้รับผลกระทบดังกล่าว ติดต่อไปได้เลยนะคะ ตามช่องทางด้านล่างงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home