หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > เสวนา หัวข้อ ทำอย่างไรให้ได้งาน โดยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
เสวนา หัวข้อ ทำอย่างไรให้ได้งาน โดยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-19 20:26:13

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จากเสวนา หัวข้อ "ทำอย่างไรให้ได้งาน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปัจฉิมนิเทศก์ จัดให้ความข้อรู้แก่นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปมีงานทำต่อไป

จัดขึ้น ณ หอศิลป์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์