หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-16 15:44:14


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid Classroom เรื่อง "เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียน" Hyflex Learning Space and Experience ในรูปแบบ Onsite ณ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง 3422 และในรูปแบบ Online ด้วย Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home