หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การประกวด smart start idea by GSM startup ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-14 09:37:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการ

มหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs


คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup

ประจำเดือน สิงหาคม 2563
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home