หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIDC 2021)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-11 11:51:53


ผลงานวิจัยคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition (IIDC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม Chinese Innovation and Invention Society ประเทศไต้หวัน ร่วมกับ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) สมาคม International Alliance of Innovation and Invention Associations (IAIA) และสมาพันธ์ International Federation of Inventions' Associations (IFIA) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster 

- ผลงานเรื่อง : Coffee - Revival

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ (นักวิจัย) 

(ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย)

(ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home