หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)
ผลงานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "Gold Medal" (IIIC 2021)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-23 11:44:03

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย ได้รับรางวัล "Gold Medal" ผลงานเรื่อง : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย Chinese Innovation and Invention Society และMoscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES» LLC "InnovExpo" (Moscow, Russia) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน ขอขอบคุณผู้สนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

(ขอบคุณภาพจาก ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร)

(ขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home