หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบ VDO Call รอบ 5 รับตรงอิสระ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร
บรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบ VDO Call รอบ 5 รับตรงอิสระ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-18 00:19:35


ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบ VDO Call รอบ 5 รับตรงอิสระ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร โดยมีกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่  ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี (หัวหน้าสาขาวิชา) และ ดร.ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ระจำสาขาวิชาศิลปการแสดง ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home