หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สอบสัมภาษณ์รอบ 2 โควตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบสัมภาษณ์รอบ 2 โควตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-02 14:12:09


สอบสัมภาษณ์รอบ 2 โควตา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยในรอบนี้มีการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home