หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) ผู้สมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) ผู้สมัครรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 17:30:03


ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566 ซึ่งในรอบนี้มีการสอบสัมภาษณ์ 2 สาขาวิชา ได้แก่

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) โดย อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชา และผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชา และ อ.นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home