หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่(ระดับปริญญาตรี) รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่(ระดับปริญญาตรี) รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 12:36:09

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Portfolio วันที่ 23 มกราคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ 

สาขาวิชาที่สอบสัมภาษณ์

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย)

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (แขนงศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

- สาขาวิชาจิตรกรรม

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

- สาขาวิชาวิชาดนตรี (ดนตรีสากล/ดนตรีไทย)

**ประกาศผลสอบฯวันที่ 31 มกราคม 2567**

การพิจารณา Portfolio ของผู้สมัครสอบคัดเลือกกเข้าศึกษาศึกษา (ภาคปกติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Portfolio วันที่ 23 มกราคม 2567 ได้แก่ 

- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)

- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น)

- สาขาวิชาการการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home