หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024
อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-21 00:02:56


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือในอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับ Character & Creative IP ทั้งระบบ” ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 @ Character & Licensing Zone Eden3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขอบคุณภาพจาก :

- Japan Expo Thailand https://www.facebook.com/japanexpothailand

- อ.นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home