หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”
อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา แสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-12 15:09:20


วันที่ 29 มิถุนายน 2562 อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะในงาน นิทรรศการ “Global Women -: Women Art” จัดโดย กลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮายและศิลปินนานาชาติ จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 28 กรกรฏาคม 2562 ณ  ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะเชียงราย จ.เชียงราย

พิธีเปิดนิทรรศการ “Global Women : Women's Art” โดยได้รับเกียรติจากคุณผุสณี พริ้งพวงแก้ว เป็นประธานในพิธี และแขกกิตติมศักดิ์ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินเชียงราย ศิลปินหญิงจากต่างประเทศ ในนิทรรศการครั้งนี้ จัดแสดงผลงานของศิลปินหญิงกว่า 50 คน โดยมีศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย อเมริกา และยุโรปมาร่วมแสดงงานกับกลุ่มศิลปินแม่ญิงเจียงฮาย ซึ่งเป็นการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอีกด้วย

 ผลงานที่ อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา นำมาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ ผลงาน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการแกะไม้ ชิ้นผลงานขนาด 60x80 เซ็นติเมตร และผลงาน “สวรรค์และความดี” เป็นผลงานที่ใช้เทคนิค วัสดุผสม ขนาด 80x80 เซ็นติเมตร

ขอบคุณภาพข่าวบางส่วน จาก https://www.facebook.com/ArtBridgeChiangRai/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home