หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้
โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 13:18:38


วันที่ 15 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ในหัวข้อ color of bangkok โดยได้รับเกียรติจากคุณ jonone ศิลปินกราฟิตี้มืออาชีพระดับโลก มาให้ความรู้ และร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาให้มีโอกาสเรียนรู้ นำมาประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียน และการนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home