หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 16:58:47


วันที่ 22 มกราคม 2567 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย และการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

(ขอบคุณภาพจาก : ครูดีๆ ถ่ายรูปให้หน่อย / อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home