หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 23:42:59

วันที่ 26-27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ : ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการตัดสินกลุ่มวงสตริง ระดับมัธยมปลาย รวมทั้งหมด  51 โรงเรียน
(ขอบคุณภาพกิจกรรม จาก เพจ โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัย Queen College)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home