หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.นราทัศน์ ประมวลสุข ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย
อ.นราทัศน์ ประมวลสุข ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-07-17 22:51:51


อ.นราทัศน์ ประมวลสุข หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย "เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ" จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการตัดสิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  วันที่ 24 มิถุนายน 2566 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป และวันที่ 25 มิถุนายน 2566 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา/สถาบันการศึกษา ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการประกวดได้ทาง Facebook : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และ Twitter @DDPMNewsงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home