หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ
อ.คณิน ไพรวันรัตน์ ผุดนวัตกรรมใหม่ Alga-Boom สาหร่ายในบ่อกุ้ง คว้าเหรียญทองงานวิจัยเวทีนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-06-15 16:31:36


อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าเหรียญทองจากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ จากผลงาน Alga-Boom ในงาน European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA โดยได้รับรางวัลดังนี้

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania
2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania
3. Special Award จาก INNOPA Indonesian