หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 13:45:46


วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นอาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “Creative Entrepreneurship” ให้กับนักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home