หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-05 14:46:10


วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสรต์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพ ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home