หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:51:18

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนทั่วไป

 ในการนี้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ ณ พระอุโบสถ ภายในวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี