หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นศ.แฟชั่น ชนะเลิศ การประกวด แก้วรวมช่อ 2562
นศ.แฟชั่น ชนะเลิศ การประกวด แก้วรวมช่อ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-15 23:31:54


นางสาว สกาวรัตน์ สนิทชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ชนะเลิศ การประกวดแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการประกวด ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home