หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่สู่ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่สู่ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 11:28:43

วันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ ลงพื้นที่สู่ชุมชน หมู่บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ขจัดความยากจน ทั้งนี้ ยังได้เชิญวิทยากรจาก จอส.904 กอ.รมน. มาให้ความรู้แก่ชาวบ้านเพิ่มเติมด้วยหลักสูตรรู้รักสามัคคี

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home