หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง
นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอเต็กตึ้ง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-15 23:30:31


วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 22,000 บาท และทุนต่อเนื่อง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดย นางสาวกิ่งกาญ จันทร์สิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก kingkarngetfund61.pdf